неделя, 4 февруари 2018 г.

КРАТКАТА ВЕРСИЯ НА ПРОГРАМАТА НА "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА" - БТРКОИ СМЕ НИЕ?


БТР иска ясно да се разграничи от формулировки като "ляво-дясно-център", "комунисти, социалисти, демократи, либерали" и други, натрапени ни от миналото понятия за политическа насоченост или принадлежност.

БТР се учредява с идеята за ОБЕДИНЕНИЕТО на всички Български граждани около необходимостта от ПРОМЯНА на сегашното политическо статукво с ясната цел да се спре убийственото разпадане на Българската държавност и неоколониалното ограбване на България, нейните ресурси и Българския Народ.

БТР е изцяло "про"-Българска партия, насочена изключително към защита на нашите Български интереси, интересите на Българския Народ, с цел превръщането на НАЙ-СТАРАТА държава в Европа ОТНОВО в силна, независима, процъфтяваща и свободна страна.

БТР ще се опре на базата на всичко най-добро като традиции, опит, практики и закони, както от близкото и по-далечно минало, така и от съвременното развитие на света чрез силна икономика с пазарни отношения, социално ориентирана държавност, взаимоизгодно и равноправно сътрудничество с останалия свят, в хармония с традиционните за Българите принципи за "равенство, братство и справедливост" чрез любов, човечност и доброта, чрез ред и законност за всеки.

НИЕ, БЪЛГАРИТЕ сме го правили МНОГО пъти преди ...
МОЖЕМ И СЕГА!!!


Това е...

Целта на програмата е подобряване стандарта на живот на всички български граждани чрез постигането на пълна заетост при реално общо производство, нужно за основните материални и духовни човешки потребности. Нормално е хората, които в действителност работят, за да се издържат, произвеждайки реалните стоки и услуги потребявани от всички ни, да разполгат с първокласно здравеопазване, образование и други обществени услуги, както и да бъдат добре нахранени, обезпечени с жилища и облечени на нива, правещи ги горди членове на обществото ни.
За своето икономическо развитие България не ще се нуждае от чужди заеми или инвестиции. Съвременната национална валута (парите) не е нищо повече от един издаван и контролиран от държавата данъчен кредит; с други думи, тя е обществен монопол. Зад парите на една нация стоят вярата в правителството, трудът и разумът на гражданите, както земята и природните ресурси, с които тя разполага.
Хората, земята и ресурсите на България са едни от най-добрите в света.

Как да превърнем България в държава на труда и разума

1. Преглед и привеждане на законодателството в съответствие с интересите на българския народ. Промяна/отмяна на всички лобистки и противоречащи си законови актове.
Пълна ревизия на "Прехода". Съдебно преследване, водещо до ефективни присъди на всички политици и съучастниците им, за които се докаже, че са ограбили национално богатство.
Реорганизация на службите за сигурност, прокуратура и съдебната система, за да се създадат реални условия за предотвратяване на корупцията и злупотреба с власт, както и за гарантиране реда и спокойствието на всички български граждани.
2. Незабавно премахване на 20-годишната концесия върху българския лев – задушаващия ни валутен борд, който фактически превърна Европейската централна банка в издател на националната ни валута. Българският лев ще е наш държавен монопол, свободно търгуващ се на международните валутни пазари при плаващ курс, както са валутите на повечето държави в света днес.
3. БНБ ще стане клон на правителството, солидарно носеща политическата отговорност пред избирателите и поддържаща основен лихвен процент постоянно равен на нула (политика на ниски лихви). Това ще намали общото ценово равнище в икономиката, ще отстрани непроизводствените икономически ренти и в същото време ще насърчи труда и инвестициите в производството. БНБ ще наложи строг контрол върху дейността на търговските банки, които няма да имат право да вършат нищо друго, освен издаването на 2-3 вида кредити и то единствено в лева, без да имат право да приемат финансови активи като обезпечение по кредитите. Банкерите ще носят лична наказателна отговорност за издадените кредити. Това не ще позволи източване на банките, както стана през 1990-96 г. и срина българския лев на международните валутни пазари.
Министерството на финансите ще спре завинаги издаването на държавни ценни книжа (“взимането на заеми”), тъй като е ненужно в съвременната парична система.
4. С цел недопускане на инфлация или дефлация, стойността на лева ще бъде вързана за българския труд. Това ще стане чрез фиксираната заплата (минималната за страната), плащана от постоянна, държавна програма за гарантирана заетост, която ще изпълни на практика и чл. 16 от Конституцията - “Трудът се гарантира и защитава от закона”.
Всеки, който търси и не намира работа в останалата част от икономиката, ще може винаги да се труди продуктивно в обществения сектор по програмата и то там, където живее, при достойна, фиксирана заплата, вървяща със стандартния социален пакет (платен годишен отпуск, болнични и т.н.) и при добри условия на труд. Заплатата по тази програма автоматично ще се превърне в минималната за страната, поставяща основата на икономиката и стандарта на живот в България.
5. Държавни инвестиции в приоритетни сфери; премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум за физически и юридически лица; премахване на всички вредни преки и косвени данъци - например ДДС ще е нула. Ще облагаме с данъци вредните дейности, не полезните! Възможно е, защото българската държава ще е монополният създател на лева. 

Най-ниският доход в България, плащан от постоянната държавна програма за гарантирана заетост, ще е пропорционално вързан за най-високия доход, както и за заплатите на народните представители, президент, министри, съдии. 

Ще забраним със закон дейността на фирми с офшорна регистрация в България.
6. Най-ценното на една нация са децата. Те са нейното бъдеще. Българските деца и майки ще имат специален статут в държавата. Всички млади смейства ще имат достъп до безлихвен жилищен кредит; двегодишен платен отпуск по майчинство, безплатни детски ясли и градина, както и адекватни детски надбавки за всяко дете.
7. Държавно гарантирано здравно осигуряване и здравеопазване, и безплатно образование. Инвестиции в науката, изкуствата и културата, възобновяемата енергия, опазването на българската природа; активно включване на академичния научен потенциал на българските университети и БАН в развитието на науката, образованието, икономиката, анализите и в цялостния живот на България; достоен доход за пенсионерите и хората с увреждения. 

Пенсионирането ще става на 55 години за жените и 60 години за мъжете при 30 години трудов таж, като за някои професии пенсионирането ще е възможно и по-рано.
8. Подобно на съдебната система (частните съдебни изпълнители например ще бъдат забранени със закон), армията и полицията природните ресурси и енергията ще са естествен държавен монопол, а селското стопанство, както и други важни за националната сигурност отрасли, ще имат закрилата и подкрепата на държавата. Затова ще преразгледаме всички действащи концесионни договори. 
9. Намаляване административната тежест на малкия и среден бизнес. Връщане на принципа на мълчаливото съгласие в Административнопроцесуалния кодекс. Мълчаливото съгласие е инструментът, чрез който най-лесно се игнорира бездействието на администрацията и рязко се намалява административната тежест. Редуциране броя на регулаторните режими, като част от тях могат да минат към браншовите организации. Преразглеждане на специфичните изисквания към малките обекти за търговия и услуги, както и изискванията за материално-техническа база и персонал.
10. България ще провежда независима икономическа и външна политика на принципа на взаимоизгодно сътрудничество извън сегашната структура на ЕС и военната организация на НАТО.
Финансово независимата и работеща с пълен капацитет българска икономика ще позволи и поддържането на боеспособна армия, а за останалото, нужно за поддържането на националната сигурност, ще се погрижи една умна външна политика на базата на двустранните отношения и взаимния интерес с всички желаещи държави и организации. Принципът на външната ни политика ще е: Уважавай себе си, за да те уважават и другите.
11. Връщане на предмета “Начално военно обучение” в горните класове на средното образование. Задължителна 6-месечна наборна служба за всички здрави мъже при завършване на средното образование.
12. Представителна демокрация с улеснена процедура за референдуми, като ще превърнем изборния процес в състезание на идеи при равни възможности. Това ще стане чрез забрана на частното финансиране на изборните кампании. Държавата ще осигурява равни възможности за представяне на политическите идеи и предизборни програми пред избирателите. 
***
Хората в ядрото на БТР (ядрото още се формира в момента) - погледнете менюто: "ХОРАТА В БТР"

Страницата на БТР във ФБ: https://www.facebook.com/bgtrudirazum/
Станете учредител и заповядайте в затворената група на учредителите на БТР: https://www.facebook.com/groups/trudirazumbg/

Официалната бланка за членство, която трябва да се разпечата, попълни САМОРЪЧНО и подпише: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО В БТР

Адресът за изпращане на декларацията за индивидуално членство е:

София, 1582 

ПК 13  

Георги МаноловЗАПОВЯДАЙТЕ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА БТР В СОФИЯ НА 14 АПРИЛ 2018 г.


Еmail: pp.btr.bg@gmail.com 

Няма коментари:

Публикуване на коментар