петък, 4 септември 2015 г.

ЦИТАТ НА ДЕНЯ (Аба Лърнър)

ABBA LERNER

Главната идея е, че правителствената фискална политика, правителствените разходи и данъци, заемането и изплащането на заеми, издаването на нови пари и изтеглянето на пари, всички тези неща трябва да се предприемат единствено като се наблюдават резултатите върху икономиката, а не някаква създадена, традиционна доктрина относно това кое е стабилно и нестабилно. Този принцип, да се преценява единствено според ефектите, се прилага в много други сфери на човешката дейност, където е известен като метода на науката, противопоставящ се на схоластиката. Принципът фискалните мерки да се оценяват според начина, по който те работят или функционират в икономиката, можем да наречем Функционални финанси

Правителството трябва да настройва разходите и данъците си така, че общите разходи в икономиката да не са повече или по-малко от това, което е достатъчно за закупуването на общото производство при текущи цени и при ниво на пълна заетост. Ако това означава, че ще има дефицит, повече заемане, “печатане на пари” и т.н., то тогава тези неща, сами по себе си, не са нито добри, нито лоши. Те са просто средствата за постигането на желания резултат – пълна заетост и ценова стабилност


Аба Лърнър, “Функционални финанси и федералния дълг” (1943 г.)

понеделник, 31 август 2015 г.

СВЕТЪТ СПОРЕД МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ (от РЕБЕКА РОДЖЪР)Пренебрегвайки парите за суверенната власт, която им дава стойност

Твърде често произходът на нашите икономически беди e покрит от мистична почит към някакъв независим паричен дух. Икономистите зад Модерната монетарна теория (ММТ) се стремят да повдигнат воала като изучават специфичните действия, възникващи, когато парите се създават, циркулират и унищожават.

четвъртък, 20 август 2015 г.

Демокрацията спасена от народите на САЩ и Великобритания - може би?

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

„Мисля, следователно съществувам."

Декарт

***

Със сигурност парите не са били първа грижа за Робинзон Крузо например. Гърците, а и ние, българите, се държим като корабокрушенци на остров, само че чакаме някой кораб да мине покрай нас и да ни подхвърли купчина евра или някоя друга валута, за да можем да почнем да работим и да благоустройваме острова си - пълна безсмисмислица.


Ха да започнем да съществуваме, а?

неделя, 9 август 2015 г.

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

"Докато е вярно, че правителствените дефицити създават излишъците на частния сектор, истинският въпрос, който данъкоплатците би трябвало да задават, е не колко голям е дефицитът, а кой се облагодетелства от дефицита и чии джобове той пълни?"


Професор Павлина Чернева