понеделник, 31 август 2015 г.

СВЕТЪТ СПОРЕД МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ (от РЕБЕКА РОДЖЪР)Пренебрегвайки парите за суверенната власт, която им дава стойност

Твърде често произходът на нашите икономически беди e покрит от мистична почит към някакъв независим паричен дух. Икономистите зад Модерната монетарна теория (ММТ) се стремят да повдигнат воала като изучават специфичните действия, възникващи, когато парите се създават, циркулират и унищожават.

четвъртък, 20 август 2015 г.

Демокрацията спасена от народите на САЩ и Великобритания - може би?

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

„Мисля, следователно съществувам."

Декарт

***

Със сигурност парите не са били първа грижа за Робинзон Крузо например. Гърците, а и ние, българите, се държим като корабокрушенци на остров, само че чакаме някой кораб да мине покрай нас и да ни подхвърли купчина евра или някоя друга валута, за да можем да почнем да работим и да благоустройваме острова си - пълна безсмисмислица.


Ха да започнем да съществуваме, а?

неделя, 9 август 2015 г.

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

"Докато е вярно, че правителствените дефицити създават излишъците на частния сектор, истинският въпрос, който данъкоплатците би трябвало да задават, е не колко голям е дефицитът, а кой се облагодетелства от дефицита и чии джобове той пълни?"


Професор Павлина Чернева

неделя, 26 юли 2015 г.

ДАНЪЦИТЕ КАТО СТИМУЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО - едно виждане за бъдещето от Питър Купър

Peter Cooper, BEc PhD

Според Чарталисткото виждане данъците предизвикват приемането на държавните пари. По един от каналите данъците предизвикват предлагането на труд. Нуждата от сдобиване с държавните пари, за да се платят данъците с тях, гарантира готовността някои индивиди да приемат работа в публичния сектор срещу заплащане в държавните пари. Има и друг канал, който съществува при редица условия. Това е властта на правителството да предизвиква предлагане на реално производство от частния бизнес. Правителството предизвиква не само предлагане на реална продукция към себе си (преместването на ресурси от частния в публичния сектор), но то също предизвиква предлагане на реално производство към частните потребители. За разлика от предизвикването на предлагане на трудови услуги, предизвикването на предлагане на продукция от частния сектор се отнася едновременно както за чисто трудова икономика, така и за чисто механизирана икономика, а така също и за междинни случаи.