понеделник, 24 ноември 2014 г.

НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО ТОЗИ НАЧИН


Превод от личния блог на *Питър Купър

От Световната финансова криза през 2007/8 г. и последвалата я Велика рецесия до сега, повечето икономики в света са в застой. Безработицата в някои европейски нации е на равнища  невиждани от Великата депресия насам. Въпреки че положението не е толкова отчайващо във всички страни, буквално навсякъде икономическата активност остава доста под възможностите. Резултатът е ненужно човешко страдание.

неделя, 23 ноември 2014 г.

ОСНОВАТЕЛЯТ НА PayPal КАЗВА, ЧЕ ДАНЪЦИТЕ УПРАВЛЯВАТ ПАРИТЕ, И ЧЕ БИТКОЙНЪТ НЕ Е КОНКУРЕНТ НА PayPalPeter Thiel, основател на PayPal, разбира бизнес модела си. Той използва валутата чрез левъридж. Неговите пари в PayPal са деноминирани в парите на “Чичо Сам” (и тези на още 24 други нации). В крайна сметка търсенето в САЩ на парите на PayPal се предизвиква от данъците на “Чичо Сам”. Той знае, че Биткойнът не му е конкурент. Биткойнът не е деноминиран в американската валута и зад него не стоят данъци. Биткойнът е управляван от търговците на наркотици и спекулантите. Това не означава, че той няма стойност. Спомнете си по едно време в миналото лалетата имаха огромна стойност!

John Carney от MoneyBeat на Уолстрийт Джърнал:

“В неотдавнашно интервю в сайта Vox г-н Thiel свърза стойността на парите с изискването, че данъците трябва да се плащат с правителствената валута. “Вие няма да може да си платите данъците с Биткойн. Трябва да ги платите с долари. Ако не ги платите с долари, на вратата ви ще почукат хора с пистолети, за да ви принудят да ги платите” – каза г-н Thiel."

PayPal оперира всъщност като посредник между банките и получателите, като сметкита на PayPal се финансират чрез дебити на банкови сметки или аванси от кредитни карти. “Чичо Сам” не защитава PayPal, но той стои зад банките, които доставят банковите сметки и кредитните карти. И “Чичо Сам” гарантира, че винаги ще има търсене за “това, в което данъците могат да бъдат платени”.

Източник: ЕconoМonitor

събота, 22 ноември 2014 г.

ГЛАВА 10 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: НЕСУВЕРЕННИ ВАЛУТИ: ЗЛАТНИ СТАНДAРТИ, ФИКСИРАНИ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛНИЯТ СЛУЧАЙ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ - ЕВРОЗОНАТА

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                                  

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - американецът Рандъл Рей и австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл:

L. RANDALL WRAY

WILLIAM MITCHELL10. НЕСУВЕРЕННИ ВАЛУТИ: ЗЛАТНИ СТАНДAРТИ, ФИКСИРАНИ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛНИЯТ СЛУЧАЙ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ - ЕВРОЗОНАТА

10.1. Стокови пари и златен стандарт на теория и практика:

- Ранни монети;
- Номинализъм срещу метализъм;
- Златният стандарт.

10.2. Други системи на фиксиран валутен курс

10.3. Европейският монетарен съюз –Еврозоната:

- Проблеми с постройката;
- Проблеми с платежеспособността и “Понци”-финанси при несуверенната валута;
- Световната финансова криза и дефицитите по текущите сметки в Еврозоната;
- Световната финансова криза и кризата на суверенния дълг в Еврозоната;
- Случаите Ирландия и Кипър.


***

неделя, 16 ноември 2014 г.

ГЛАВА 9 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: ВЪВЕДЕНИЕ В МОНЕТАРНИТЕ И ФИСКАЛНИ ОПЕРАЦИИ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика:
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26    

                    


Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:


WILLIAM MITCHELL

L. RANDALL WRAY


9. ВЪВЕДЕНИЕ В МОНЕТАРНИТЕ И ФИСКАЛНИ ОПЕРАЦИИ

9.1. Централната банка
9.2. Министерството на финансите
9.3. Координация на монетарните и фискалани операции
9.4. Стерилизация на капиталовите потоци: Съображения, свързани с отворената икономика
9.5. Валутен суверенитет и независимост на икономическата политика

***

сряда, 12 ноември 2014 г.

ГЛАВА 8 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА ПАРИТЕ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков


Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                  

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:
L. RANDALL WRAY 


WILLIAM MITCHELL

събота, 8 ноември 2014 г.

ГЛАВА 7 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ И ВЪЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                  

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:

WILLIAM MITCHELL

L. RANDALL WRAY
7. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ И ВЪЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА

7.1. Въведение в монетарния капитализъм
7.2. Първобитнообщинно общество
7.3. Робовладелство
7.4. Феодализъм
7.5. Бунтове и преход към капитализъм
7.6. Капитализъм
7.7. Монетарен капитализъм
7.8. Глобален капитализъм
7.9. Икономически системи на бъдещето?

сряда, 5 ноември 2014 г.

ЧАСТ Б: ВЪВЕДЕНИЕ В МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ: ГЛАВА 6 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА: ПРАВИТЕЛСТВОТО И НЕГОВИТЕ ПАРИ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:


William Mitchell

L. Randall Wray


ЧАСТ Б: ВЪВЕДЕНИЕ В МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ

6. Въведение в суверенната национална валута: Правителството и неговите пари

6.1. Въведение към парите

- Националната валута (Счетоводна единица); Деноминация на запасите и потоците;

- Плаващ срещу фиксиран валутен курс на обмяна;

- Задължения (IOUs), деноминирани в националната валута: Правителство и Неправителствен сектор;

- Използване на понятието “Пари”: Объркване и прецизност.

***

неделя, 2 ноември 2014 г.

ГЛАВА 5 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: ФОНДОВИ ПОТОЦИ И СЕКТОРНО СЧЕТОВОДСТВО


Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков


Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                  

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:


William Mitchell


L. Randall Wray


Глава 5:  Фондови потоци и секторно счетоводство

Съдържание:

5.1. Основи на натрупванията (запасите) и потоците
- Потоци: доход, потребление, инвестиции, правителствени разходини и събиране на данъци, внос и износ, спестяване;
- Натрупвания (запаси): богатство, финансово и реално, домашно и чуждестранно, частно и публично;
- Основи на секторното счетоводство, отношения към концепциите за натрупванията и потоците.
5.2. Интегриране на сметките на националния доход и продукция (National Income and Product Accounts – NIPA), натрупванията, потоците и потока на фондовите сметки
5.3. Матрица на фондовите потоци
5.4. Националните сметки през виждането на секторните баланси
5.5. Графична рамка за разбиране на секторните баланси
5.6. Фондовите потоци и модерния монетарен макроикономикс

***

петък, 31 октомври 2014 г.

СЛЕДВАЙ ПАРИТЕ

Неолиберални фондации и институти, като американския институт КАТО (CATO institute) например, наливат пари в българските ни т.нар. "либертарианци". Институтът КАТО, който плаща заплата и на Стив Ханке, е поддържан главно с парите на братята Кох, които пък са част от 0.001% най--богати в САЩ. Те може да имат пари, но нямат нещо много по-важно - ИСТИНАТА. Рано или късно истината достига до хората.


Та като чуете думата "либертарианец", веднага я свързвайте с института КАТО, милардерите братя Кох, Стив Ханке, каролчевци и т.н. Валутният борд в България ни е предложен от такива "либертарианци". Чувствате ли се свободни в България?

сряда, 29 октомври 2014 г.

ТРУДЪТ В БЪЛГАРИЯ Е ГАРАНТИРАН ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

Христо Манолов - председател на Движението за пълна заетост и ценова стабилност:

"И като си говорим за труда: "Конституция на РБ, Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона". Това май трябва да се разбира като "Правителството като работодател от последна инстанция". Какво иначе би означавало "гарантира"?


В тази връзка 13% официална безработица следва да се считат като нарушение на Конституцията! Интересно какъв ли процент от населението на територията България са си направили труда поне веднъж да прочетат този "текст"? :-)"


Нека уточня нещо. Пълна заетост не означава, че всеки в трудоспосбна възраст ще е задължен да работи като при соца. Не. Терминът означава само, че всеки годен, искащ и търсещ работа винаги ще може да намери такава - ако не по-добре платена в частния сектор - то поне на минималната заплата в правителствената програма за гарантирана преходна заетост. Социалните осигуровки за болни и недъгави, разбира се, си остават.

понеделник, 27 октомври 2014 г.

Демокрацията свършва там, където парите определят държавната политика

Новосформираното Движение за пълна заетост и ценова стабилност има няколко основни виждания, които никога досега не са били поставяни за обсъждане в българския обществен дебат. Всички те са свързани с възвръщането на държавността и до голяма степен се отнасят до икономиката на България. Мисля, за всички е ясно, че стандартът на живот на една нация се определя от това, КАК и за КОГО работи нейната икономика.

вторник, 21 октомври 2014 г.

Днес блогът навършва 2 години

Това бе първата публикация на 21 октомври 2012 г:А също днес, като хубав подарък, узнахме за официалното решение на Софийски градски съд за вписване в регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Движението за пълна заетост и ценова стабилност.събота, 18 октомври 2014 г.

ГЛАВА 4 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: Как да мислим и работим макроикономически


Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:


William Mitchell

L. Randall Wray4.1. Мислейки по макроикономически начин
4.2. Какво би трябвало да може да обясни макроикономическата теория
- Безработица
- Япония

четвъртък, 9 октомври 2014 г.

ГЛАВА 3 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: СЧЕТОВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                  

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:


William MitchellL. Randall Wray

3. СЧЕТОВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД

3.1. Измерване на националното производство
3.2. Компоненти на БВП
3.3. БВП срещу БНП
3.4. Измерване на националния доход
3.5. Измерване на националното неравенство
3.6. Цени и инфлация
3.7. Измерване на инфлацията на потребителските и производствените цени
3.8. Използване на рамката на Сметките на националния доход и продукция (National Income and Product Accounts – NIPA) за моделиране на макро икономиката

сряда, 1 октомври 2014 г.

ГЛАВА 2 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: ПРЕГЛЕД НА ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛЧаст А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:


William Mitchell

L. Randall Wray2. ПРЕГЛЕД НА ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ

2.1. История на Неокласическата теория
2.2. История не Хетеродоксалната мисъл
2.3. Модерни икономически школи
събота, 27 септември 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК ПО МАКРОИКОНОМИКС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ - 2

Това е останалата част на Глава 1: ВЪВЕДЕНИЕВ. Пoследици за изследванията и политиката

Ние рядко елиминираме теорията; винаги ще има 2 или повече страни относно повечето важни въпроси. Често аргументите се свеждат до политиката и идеологията.

вторник, 23 септември 2014 г.

ЧАСТ А: ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКСА: ГЛАВА 1 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА: ВЪВЕДЕНИЕ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков


Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16                      
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                    глава 25
                                    глава 26                  

Съавторите на учебника - професорите по икономикс - австралиецът Уилиям (Бил) Мичъл и американецът Рандъл Рей:

William Mitchell
L. Randall Wray

ЧАСТ А: ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКСА


ГЛАВА 1: ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Какво е икономикс? Две виждания
А. Ортодоксален, Неокласически подход
Б. Хетеродоксален; Кейнсиански-Институционален-Марксистки подход
В. Пoследици за изследванията и политиката
1.2. Какво е Макроикономикс?
1.3. Макро и Обществените цели
А. Човешките права и обществените цели
Б. Заключителни мисли относно обществените интереси

***