четвъртък, 21 май 2015 г.

ГЛАВА 16 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМA: АНАЛИЗЪТ IS-LM

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо МарковЧаст А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16               
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                     глава 25
                                     глава 26                   

16. АНАЛИЗЪТ IS-LM

16.1 Въвеждане на концепцията за равновeсието (еквилибриум)

16.2 Паричният пазар – търсене, предлагане и равновесно положение

16.3 Определяне на кривата LM

16.4 Продуктовият пазар – общото производство при равновесно положение

16.5 Определяне на кривата IS

16.6 Анализ на политиката в рамката IS-LM

16.7 Въвеждане на ценовото равнище – ефектите на Кейнс и Пигу (Pigou)

16.8 Защо не използваме рамката IS-LM

16.9 Ограничения на анализа IS-LM

петък, 24 април 2015 г.

План за парична независимост на Квебек: Неконформисткото виждане на един американски инвеститор (Планът на ДПЗЦС за България е изработен на същите принципи)Публикуван във френски вестник в Квебек през 1997 г. Днес важи за Еврозоната, която също е дискутирана накратко. 


Канадските политици и медиите показват на международната финансова общност, че са единодушни в осъждането си не само на политическата независимост на Квебек, но и на възможността за отделна парична единица на Квебек. Страхувайки се от несигурността, която една такава отделна валута се предполага, че ще създаде, особено по отношение на международната финансова общност, политиците, поддържащи суверенитет за Квебек – “суверенистите” - винаги са предпочитали идеята за монетарен съюз с останалата част на Канада и запазването на канадския долар.


понеделник, 20 април 2015 г.

ГЛАВА 15 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМA: КЕЙНС И КЛАСИЦИТЕ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16               
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                     глава 25
                                     глава 26                   


15. КЕЙНС И КЛАСИЦИТЕ

15.1  Категории безработица
15.2  Защо възниква масова безработица?
15.3  Какво е пълна заетост?
15.4  Недоброволна безработица
15.5  Класическа теория за безработицата
15.6  Безработицата в класическия пазар на труда
15.7  Какво е равновесното ниво на общо производство?
15.8  Пазарът за отдаваните на заем фондове – класическото определяне на основната лихва
15.9  Класическото определяне на ценовото равнище
15.10 Обобщение на класическата система
15.11 Предкейнсианска критика на класическото отричане на недоброволната безработица
15.12 Наличието на масова безработица като феномен на равновесното положение
15.13 Критиката на Кейнс на теорията за заетостта
15.14 Разбиране на предлагането на труда
15.15 Отричането на Закона на Сей от Кейнс – възможността за общо свръхпроизводство
15.16 Значението на макроикономическото търсене за кривата на труда
15.17 Определянето на заетостта и съществуване на недоброволната безработица
15.18 Завръщането на класическото виждане осуетено

четвъртък, 16 април 2015 г.

Допълнителни (паралелни) валути, местни общности, сътрудничество: Местната програма за гарантирана заетост в Еврозоната (от Mathew Forstater)

Mathew Forstater


Европейският икономически и монетарен съюз (Еврозоната) бе обречен на провал още преди раждането си. Стриктните съотношения дефицит-БВП и дълг-БВП, изисквани от Маастрихтското споразумение и от Пакта за стабилност и растеж породиха фундаментални опасения още в самото начало: Парадигмата на Оптималната валутна зона (Optimal currency Area – OCA), главна теоритична база за Еврозоната, би ли дала на страните-членки политическото пространство, необходимо за преодолояването на недостатъчното съвкупно търсене и безработицата?

вторник, 10 март 2015 г.

Нещата в макроикономиката всъщност са много, много прости


Когато някой иска да спести част от дохода си, той НИКОГА не би успял да го стори, ако липсва поне един някой друг, който да не e изхарчил повече, отколкото е заработил като доход.

събота, 21 февруари 2015 г.

СЪВРЕМЕННАТА БАНКОВА СИСТЕМА – ЧАСТ 2

Продължаваме с примера от Част 1:

Какво би станало, обаче, ако сметката на “Литекс Мотърс” бе в друга банка, да речем, Първа инвестиционна банка (ПИБ)?

В този случай плащането се осъществява с помощта междубанков трансфер на резерви по резервните сметки на двете банки в БНБ.

сряда, 18 февруари 2015 г.

ПРОФЕСОР ГЪЛБРАЙТ ПРЕДАВА НА УОРЪН МОЗЛЪР МОЛБА ОТ ЯНИС ВАРУФАКИС (от стената на Мозлър във Фейсбук)

Джейми Гълбрайт

МОЖЕМ И ПО-ДОБРЕ ОТ ТОВА

Кажете - защо БЪЛГАРСКОТО правителство се нуждае от заеми в чужда валута, с която да плаща пенсиите на БЪЛГАРСКИТЕ пенсионери; заплатите на БЪЛГАРСКИТЕ полицаи, БЪЛГАРСКИТЕ пожарникари, БЪЛГАРСКИТЕ учители, БЪЛГАРСКИТЕ лекари и т.н; да плаща за строежите на БЪЛГАРСКИТЕ пътища и БЪЛГАРСКАТА инфраструктура?

Нима чуждата валута не е единствено необходима за закупуване на неща, произведени в чужбина? Защо БЪЛГАРСКОТО правителство плаща с чужда валута за БЪЛГАРСКИ труд, БЪЛГАРСКИ стоки и БЪЛГАРСКИ услуги?


Ами защото България няма собствена национална валута, а използва чужда - евро. В замяна, трябва да изплащаме постоянно натрупващи се дългове с лихвите. Как ги плащаме ли? Ами с БЪЛГАРСКИ полезни изкопаеми, с БЪЛГАРСКА дървесина, с БЪЛГАРСКИ стоки, с БЪЛГАРСКИ услуги и с нискозаплащан БЪЛГАРСКИ труд.


Райчо Марков
Ню Йорк

вторник, 17 февруари 2015 г.

БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ОТ ЗАЕМИ НИТО СЕГА, НИТО В БЪДЕЩЕ.. НЕКА ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАМЕ ТОВА ДА СЕ СЛУЧВА ПОВЕЧЕ!


Какво втълпяват на хората по света през последите 30 години?

"...Държавата е като фирма или домакинство. Тя не може да си позволява дефицити, не може да харчи повече, отколкото изкарва от данъци, и затова трябва да пести. Как? Като реже разходите за здравеопазване, обарзование, пенсии и всякакви други обществени услуги и инфраструктура! Когато на държавата не достига доходът от данъци, трябва да взима заеми с лихва и т.н и т.н….."


неделя, 15 февруари 2015 г.

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ ЗА ЛЕВА, СЛЕД КАТО БЪДЕЩОТО ММТ ПРАВИТЕЛСТВО ВЪРНЕ ПАРИЧНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ


За 17 години валутен борд в България валутните резерви на борда (активите му) нарастват от 3.46 милиарда лева през 1997 г. на 30.6 милиарда лева през януари 2015 г.Фактът, че валутният борд акумулира валутни резерви през всичките тези години до днес включително, показва, че при едно евентуално възстановяване на паричния ни суверенитет и отвързването на лева от фиксирания курс към еврото, няма да има съществени проблеми, свързани с международния валутен курс на националната ни валута.

Когато България оперира с независима национална валута при плаващ курс, вместо натрупване на резерви в чужда валута (нещо, което вече не би имало нужда да се прави), би се наблюдавало ПОСКЪПВАНЕ на българския лев на международните валутни пазари. Това, подкрепено от една умна фискална и монетарна политика (основен лихвен % постоянно =0), и от въвеждането на постоянна програма за гарантирана преходна заетост, служеща като антиинфлационна и антидефлационна котва за икономиката, би създало макроикономически условия, при които двуцифрените растежи на БВП биха били закономерни.

Райчо Марков

Ню Йорк

събота, 14 февруари 2015 г.

ПОСТ ВЪВ ФЕЙСБУК ГРУПАТА "СВОБОДНА ИКОНОМИКА = НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ !"

МАТЕРИАЛЪТ, КОЙТО МЕ НАПРАВИ ПЕСИМИСТ ЗА ГЪРЦИЯ

АМЕРИКАНСКИЯТ ММТ ИКОНОМИСТ УОРЪН МОЗЛЪР КОМЕНТИРА СТАТИЯ НА ГРЪЦКИЯ ФИНАНСОВ МИНИСТЪР ЯНИС ВАРУФАКИС (КОМЕНТАРИТЕ НА МОЗЛЪР СА В ПО-ТЪМЕН ШРИФТ)ВАРУФАКИС: “От известно време Mark Weisbrot застъпва тезата, че Гърция трябва да се опита да копира Аржентина, т.е. да обяви несъстоятелност по дълга си не като стратегия при преговорите, която би позволила политика в Еврозоната, подобна на полтиката на Рузвелт “New Deal”, но, вместо това, като част от едно излизане от Еврозоната и продължаването на Гърция сама. Неотдавна Paul Krugman също подкрепи тази позиция. Мисля, че те напълно грешат.


петък, 13 февруари 2015 г.

СЪВРЕМЕННАТА БАНКОВА СИСТЕМА – ЧАСТ 1


Нека разгледаме как работи банковата система, оперираща в съвременната парична система, в която правителството (чрез централната банка) е монополен издател на националната валута при плаващ курс на обмяна. Поради този факт за централната банка няма никакъв проблем да изпълнява ролята на заемодател от последна инстанция за частните търговски банки, тъй като тя винаги може да създаде неограничено количество ликвидност в банковата система. По този начин централната банка поддържа гладката работа на разплащателната система на страната, за да може всеки написан чек по сметка от една банка да може да стигне до сметка в друга банка и да се осребри от получателя.


сряда, 11 февруари 2015 г.

ТСНВ/ММТ В СТУДИОТО НА ГРИГОР ЛИЛОВ УТРЕ, 12 ФЕВРУАРИ, ОТ 10:30 СУТРИНТА В ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ
Гледайте утрешното предаване на Григор Лилов в СКАТ. Гости в студиото ще са двама представители на Движението за пълна заетост и ценова стабилност, председателят на управителния съвет - Христо Манолов и един от замовете - Ивайло Добрев, които ще изложат виждането ни относно актуалните събития в Гърция и какво според нас новото правителство на Сириза, в крайна сметка, трябва да стори, за да е в състояние да изпълни предизборните обещания, с които накара избирателите да му гласуват доверие за управлението на държавата.

Политикоикономическата обстановка в България също ще бъде дискутирана през призмата на макроикономическите виждания на Теорията на свободните национални валути, известна по света като модерна монетарна теория.


Дано техниката в студиото не откаже.

МОМЕНТНА СНИМКА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СЪБИТИЯ